Košický Cross Triatlon

 Košice 29. August 2020

Milí priatelia triatlonu, srdečne Vás všetkých pozývame na naše preteky Košický Cross Triatlon. Môžete sa tešiť na príjemnú rodinnú atmosféru a preteky, kde si to „svoje“ nájde a užije každý bez ohľadu na vek a výkonnosť.

Usporiadateľ: Organizačný výbor pretekov Košický Cross Triatlon
Miesto: Bukovec
Dátum: 29. August 2020
Kapacita: Kapacita preteku je 150 individualnych pretekárov a 10 štafiet.
Ceny: medaila pre každého účastníka. Pohár pre víťazov.

Kategórie:

 • Hlavné kategórie: muži, ženy, štafety. (Vekový limit je od r.nar. 2003.)

Trate:

 • Plávanie: ? m v 1 okruhu. Predpokladaná teplota vody 19-22°C.
  Použitie neoprénu je povolené. (Pri teplote vody nižšej ako 17°C bude disciplína plávanie zrušená.)
  Plavecké bóje sa oboplavujú z vonkajšej strany.
  Plavecký štýl je voľný.
  Pri problémoch počas pleveckej časti pretekár zdvihnutím ruky alebo iným spôsobom privolá doprovod a chytí sa záchranného člna. Chytením sa záchranného člna alebo bóje pretekár nebude diskvalifikovaný.
  Časový limit plávania: bez časového limitu.
 • Cyklistika: ? km, 1 okruh, lesný terén.
  Každý účastník preteku je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a usporiadateľov.
  Cyklistická trať nebude uzavretá a povedie čiastočne lesným terénom.
  Jazda v háku je povolená.
  Každý pretekár musí mať prilbu vyhovujúcu predpisom STÚ, ktorú musí mať nasadenú a upevnenú na hlave počas cyklistickej časti a bicykel vo vhodnom technickom stave. Bez nasadenej a zapnutej prilby pretekár nesmie začať cyklistickú časť.
  Sú povolené všetky typy bicyklov, splňujúce bezpečnostné kritéria.
  Časový limit pre cyklistiku: bez časového limitu.
 • Beh: ? km v 1 okruhu.
  Časový limit pre beh: bez časového limitu.

Štartovné:

 • Individuálny štart:
  • do 30. Aprila ? -€
  • do 20. Augusta ? -€
 • Štafety:
  • do 30. Aprila ? -€
  • do 20. Augusta ? -€

 

 

Všeobecné ustanovenia:

 1. Každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť, bez akýchkoľvek nárokov na organizátora.
  Prihlásením na preteky pretekár potvrdzuje túto skutočnosť.
 2. Každý pretekár preberá zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám aj za škodu na zdraví a majetku spôsobenú sebe samému.
 3. Každý pretekár musí mať vyhovujúci zdravotný stav umožňujúci zvládnuť preteky.
 4. Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu v propozíciách a v organizácii pretekov. Účastníci budú o takejto zmene oboznámení v dostatočnom predstihu, minimálne 30 minút pred štartom.

 

Štafety

 • Štafety sú bez rozdielu veku a pohlavia, pričom štafeta môže byť aj dvojčlenná.
 • Bicykel do depa si štafeta uloží, ako jednotlivec.
 • Pred cyklistikou cyklista musí byť bosý, ako ostatní plavci. Odovzdávka sa uskutoční dotykom pred cyklistickym depom.
 • Po cyklistike cyklista riadne odloží bicykel do depa, začne beh a odovzdá disciplínu bežcovi tesne za depom.

 

Časový harmonogram:

 • 20. August 24:00 – koniec registrácie
 • 29. August  7:00 –  9:00 - prezentácia pretekárov na mieste pretekov
 • 29. August  9:00 – uzavretie prezentácií
 • 29. August  9:15 – uzavretie cyklistického depa
 • 29. August  9:25 – nástup na štart
 • 29. August  9:30 – štart pretekov
 • 29. August 11:00 – očakávaný príchod prvého pretekára
 • 29. August 11:30 – vyhlásenie víťazov
 • 29. August 13:00 – ukončenie pretekov

Veľa športových a spoločenských zážitkov Vám prajú:
Organizátori
Tomáš Palai
Miroslav Kiraľvarga
Zuzana Hanušova
Róbert Ondejka